Register Anmeldung Kontaktieren Sie uns

Huren bw

Opgelet: de informatie op deze pagina is enkel van toepassing op alle huurcontracten, gesloten voor 1 januari Voor contracten gesloten vanaf 1 januari kunt u terecht op www. Als verhuurder kunt u een huurovereenkomst van lange duur opzeggen onder bepaalde voorwaarden, steeds met een termijn van zes maanden die begint op de 1ste van de maand na de opzegging.

Huren Bw

Online: Jetzt

Über

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Is sprake van huur wanneer partijen een gebruiksrecht zijn overeengekomen voor parkeerplaatsen binnen een parkeergarage maar partijen daarbij geen spcifieke parkeerplaatsen hebben aangewezen? Gemeente Dordrecht vordert in de hoofdzaak — kort samengevat — nakoming van de uit een met [gedaagde] gesloten huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Aan die vordering legt zij ten grondslag dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan [gedaagde] van Gemeente Dordrecht parkeerplaatsen mag gebruiken tegen betaling van een redelijke prijs. Deze overeenkomst moet volgens Gemeente Dordrecht worden aangemerkt als huur in de zin van artikel BW.

Name: Elisabetta
Mein Alter: Ich bin 18 Jahre alt

Views: 23146

Bijna alle ondernemers krijgen ermee te maken: het huurrecht. Bent u op zoek naar een advocaat die u kan adviseren over een huurovereenkomst?

Of bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in de uiteenlopende geschillen over de huur van onroerend goed? SVZ advocaten uit Haarlem is gespecialiseerd in het huurrecht en beschikt over ruime ervaringen met veelvoorkomende kwesties binnen het huurrecht. De wetgeving inzake huur en verhuur is dynamisch en regelmatig aan verandering onderhevig. SVZ advocaten is altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Ondernemers kunnen zowel in de hoedanigheid van verhuurder als in de hoedanigheid van huurder met het huurrecht te maken krijgen.

Veel ondernemers huren het pand van waaruit zij ondernemen. Het kan ook zo zijn dat u met het huurrecht te maken krijgt omdat u onroerend goed een woning of bedrijfsruimte verhuurt. Een gespecialiseerde huurrecht advocaat van SVZ advocaten kan u hierbij helpen.

Blog | juridische wetenswaardigheden | kennisartikelen

Wij adviseren ondernemers vooraf bij het tot stand komen, het opstellen en het sluiten van huurovereenkomsten. Ook staan we ondernemers — zowel tijdens de duur van de huurovereenkomst als bij het eindigen daarvan — bij in uiteenlopende geschillen over de huur en verhuur van onroerend goed. Gedacht kan worden aan procedures over ontruiming, ontruimingsbescherming, huurachterstanden, ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken aan het gehuurde, dringend eigen gebruik, renovatie van het gehuurde, ongerechtvaardigde verrijking en huurprijswijzigingen.

De huur en verhuur van onroerend goed kent drie afzonderlijke huurregimes, welke ieder hun eigen dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen kennen:. Het huurrecht is voor een groot gedeelte van dwingend recht. Van de wettelijke bepalingen die van dwingend recht zijn, kan door partijen huurder en verhuurder niet rechtsgeldig worden afgeweken.

Er zijn daarnaast ook wettelijke bepalingen waarvan partijen in onderling overleg wel kunnen afwijken. Het is van belang om een goed overzicht te hebben over de verschillende huurregimes en de toepasselijke wettelijke regels zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan bij het sluiten van een huurovereenkomst.

Met betrekking tot de wettelijke bepalingen waarvan wel kan worden afgeweken is het van belang een zo gunstig mogelijke contractuele afspraak te bewerkstelligen.

SVZ advocaten kan u hierover adviseren. Onze huurrecht advocaten denken graag met u mee, waarbij wij ons focussen op uw onderneming en uw specifieke belangen. Advocaat huurrecht Ondernemers kunnen zowel in de hoedanigheid van verhuurder als in de hoedanigheid van huurder met het huurrecht te maken krijgen. De huur en verhuur van onroerend goed kent drie afzonderlijke huurregimes, welke ieder hun eigen dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen kennen: woonruimte artikel BW e.

Uitspraken

Veel ondernemers verhuren bijvoorbeeld bij wijze van belegging woning en. Het is van belang om hierover vooraf advies in te winnen.

Huurders genieten doorgaans namelijk vergaande huurbescherming. Het betreffen gebouwde onroerende zaken welke voor het publiek toegankelijk zijn.

Je bent bijna op de pagina die je zoekt

Deze categorie wordt ook wel aangeduid als middenstandsbedrijfsruimte of detailhandelsbedrijfsruimte. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorruimte, industriefuncties en showrooms.

Huurrecht wetsartikelen en regelgeving Het huurrecht is voor een groot gedeelte van dwingend recht.